อันตรายจากหูฟัง (Headphones)

posted on 21 Nov 2011 08:36 by sara1000

เครื่องเล่น i-Pods และ เครื่องเล่น MP3 เป็นภัยชนิดใหม่ต่อระบบการได้ยินเสียง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หูฟังชนิดปลั๊กเสียบตรงเข้ารูหู    ผลการศึกษาพบว่า การแพร่หลายของเครื่องเล่น i-Pods และ MP3 ในที่ทำงาน   ในสถานที่ออกกำลังกาย   และในอีกหลายสถานที่ เป็นสาเหตุสำคัญต่อความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน   การศึกษาผลกระทบในกลุ่มวัยรุ่นทำให้เห็นถึงผลกระทบอย่างรุนแรงจากความก้าวหน้าทางวิทยาการการผลิต    ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเสียง   หรือจะเป็นเครื่องเล่นที่ให้พลังเสียงมากขึ้นโดยไม่มีการเบี่ยงเบนของคุณภาพเสียงเช่นแต่ก่อน   แบตเตอร์รี่ที่มีคุณภาพสูงมีอายุทนทานใช้งานได้นานขึ้นต่อการชาร์จไฟแต่ละครั้ง   รวมถึงหูฟังชนิดที่เป็นปลั๊กเสียบตรงเข้ารูหู    ซึ่งนับเป็นความโชคร้ายที่ผู้ฟังเพลงจะนิยมใช้หูฟังชนิดนี้มากกว่าหูฟังแบบดั้งเดิม (Muff-type headphone) เพราะยิ่งประสิทธิภาพของเสียงยิ่งดีเท่าไหร่  ก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสในการฟังเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

            ลำโพง ที่อยู่ในหูฟังขนาดเล็กจะส่งพลังงานเสียงเข้าสู่หูโดยตรง การใช้อุปกรณ์ที่ปรับระดับความดังที่มากเกินไป บวกกับเสียงรบกวนรอบๆ ตัว เช่น เสียงเครื่องจักร หรือเสียงพูดคุยของคนรอบข้าง  แม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินโดยฉับพลันทันที   แต่จะค่อยๆ ส่งผลอย่างช้าๆ   สำหรับกลุ่มคนทำงานวัยหนุ่มสาวที่นิยมใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างผิดวิธี   ย่อม มีโอกาสสูญเสียการได้ยินก่อนวัยอันสมควร ซึ่งหมายความว่าจะสูญเสียการได้ยินแบบถาวรเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยกลางคน แทนที่จะอยู่ในวัยชรา

             การ ที่หูฟังชนิดปลั๊กเสียบสามารถส่งเสียงเกือบทั้งหมดตรงเข้าสู่หูโดยตรง และอุปกรณ์เครื่องเสียงเองยังสามารถเร่งความดังได้ถึง 6-9 เดซิเบล จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบการได้ยินเสียงของผู้ที่ใช้หูฟังชนิดนี้    มีข้อแนะนำให้ลดความดังของเครื่องเล่นลงเมื่อมีอาการดังต่อไปนี้

๐ มีอาการเริ่มได้ยินเสียงไม่ชัดเจน

๐ มีเสียงลั่น เสียงหึ่ง เสียงอู้อี้ในหูข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง

๐ ปวดในช่องหูเมื่อได้ยินเสียงดัง

๐ มีความรู้สึกไวต่อการได้ยินอย่างฉับพลัน

            อาการ สูญเสียการได้ยินย่อมไม่เป็นที่ต้องการของใคร และมักจะไม่มีโอกาสหายเป็นปกติได้ สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อถึงวัยวัยหนึ่ง แม้จะเกิดอาการเป็นครั้งคราว แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะคงทนถาวร   ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตักเตือนพนักงานวัยรุ่นให้เห็นภัยของการฟังรายการเพลงที่มีเสียงดังผ่านหูฟังแบบปลั๊กในขณะปฏิบัติงาน
            ปัจจุบัน มีการผลิตเครื่องจำลองอาการของการสูญเสียการได้ยินที่มีสาเหตุมาจากการรับ ฟังเสียงดังเกินกำหนด สาเหตุเนื่องจากวัย และอาการหูอื้อ  ซึ่งเป็นการสาธิตสภาพของการสูญเสียการได้ยินซึ่งพนักงานจะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ต้องรอให้ตกอยู่ในสภาพนั้นๆจริง

            ดัง นั้น จะเห็นว่าปัญหาหูเสื่อมไม่จำเป็นต้องมาจากเสียงรบกวนเสมอไป อาจเกิดขึ้นจากเสียงที่พึงปรารถนาด้วยพฤติกรรมต่างๆ เช่น ติดนิสัยฟัง MP3 ตลอดเวลาโดยเปิดในระดับดังมากๆ การเที่ยวกลางคืนบ่อยๆ ทำให้เซลล์รับเสียงคลื่น ถูกกระทบกระเทือนจนทำงานไม่ได้ ทำให้ไม่ได้ยินเสียงพูดคุยระดับปกติและต้องฟังเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ

 อันตรายจากการใช้หูฟังกับความปลอดภัยในการทำงาน


- ทำให้การสื่อสารบกพร่อง ต้องตะโกนคุยกัน หรืออาจไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนใดๆในขณะปฏิบัติงานเชื่องช้าต่อการตอบสนอง  ทำให้การทำงานผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุได้

- รบกวนการนอนหลับ ทำให้เกิดความอ่อนเพลียเมื่อปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

- ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการคิดค้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้และการรับฟังข้อมูลลดลง

- เสียงดังจะเร้าอารมณ์ให้สร้างความรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว

             หน่วย งานจึงควรมีมาตรการในการควบคุมการใช้หูฟังในขณะปฏิบัติงาน  และควรให้ความรู้เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น   เพราะหูเสื่อมไม่สามารถทำให้กลับคืนให้เหมือนเดิมได้   จึงควรระมัดระวัง  เพื่อไม่ให้หูเสื่อมก่อนถึงวัยอันควร

Comment

Comment:

Tweet