เทคนิคการดูคน

posted on 21 Nov 2011 08:39 by sara1000
อ้างอิงจาก ขงเบ้ง แต่ง, อมร ทองสุก แปลและเรียบเรียง, "ตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง" , สนพ.ชุณหวัตร, หมวด ว่าด้วยแม่ทัพ บทที่3
 
ผมว่าตำราพิชัยสงครามบทนี้(การดูคน) มันเป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายดีนะครับ
เลยสรุป่ย่อๆเอามาให้อ่านกันน่ะครับ เอาล่ะเริ่มกันเล้ย

... การดูคนมีอยู่ 7 วิธี คือ

1 ยุแหย่ด้วยเรื่องร้ายดีแล้วสังเกตูซึ่ง"ปณิธาน" (ความตั้งมั่นในร้าย/ดี)
 
2 ติเตียน/กล่าวโทษให้อับจนแล้วสังเกตดูซึ่ง"ปณิภาณ" (ไหวพริบ การเอาตัวรอด)
 
3 สอบถามซึ่งกลยุทธ์แล้วสังเกตดูซึ่ง"ปัญญา"
 
4 บอกกล่าวซึ่งเคราะห์ภัยแล้วสังเกตดูซึ่ง"ความกล้า"
 
5 มอมเมาด้วยสุราแล้วสังเกตซึ่ง"อุปนิสัย"
 
6 ผูกมัดด้วยอามิสสินจ้างแล้วสังเกตซึ่ง"ความสุจริต"
 
7 มอบหมายภาระกิจให้จัดการในเวลาอันจำกัดแล้วสังเกตซึ่ง"สัจจะ"

Comment

Comment:

Tweet

เอนทรี่นี้ดีมากๆเลยค่ะHot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By จุด on 2011-11-21 08:56