คนอเมริกันหนึ่งในสี่บอกว่าจะเกษียณอายุตอน 80 ปี

บริษัท Wells Fargo & Co. เปิดเผยผลสำรวจด้วยการเกษียณอายุการทำงานของกลุ่มชนชั้นกลางในอเมริกา โดยการสำรวจนี้สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 1,500 คนทางโทรศัพท์ พบข้อมูลน่าสนใจดังนี้

• 76% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าจะเกษียณอายุเมื่อมีเงินเก็บเพียงพอ ขณะที่ 20% บอกว่าจะเกษียนเมื่ออายุถึงตัวเลขที่คิดไว้
 
• 25% ของกลุ่มตัวอย่างคาดว่าตนเองจะทำงานจนถึงอายุ 80 ปีแล้วค่อยเกษียณ
 
• กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเยอะกว่าครึ่งบอกว่าพวกเขา "ยังจำเป็นต้องทำงานหาเงิน" ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่ายังมองว่าแค่ "ต้องการทำงาน" เพราะเป็นเหมือนกิจกรรมสังคมอย่างหนึ่ง
ผลสำรวจดังกล่าวบ่งชี้ว่าคนอเมริกันที่มีอายุเยอะขณะนี้มีปัญหาด้านเงินออมที่รุนแรงขึ้น 37% ในกลุ่มตัวอย่างก็ระบุว่าพวกเขาไม่มีเงินออมหลังการเกษียณเลย อีกทั้งด้วยการตัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐทำให้ไม่สามารถหวังพึ่งการช่วยเหลือจากรัฐได้มากเท่าแต่ก่อนแล้ว พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยืดช่วงเวลาการทำงานออกไปเพื่อให้มีเงินเก็บในบั้นปลายชีวิต และยังจำเป็นต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างมากด้วยเช่นกัน

ที่มา: Los Angeles Times
http://www.meconomics.net/content/127/คนอเมริกันหนึ่งในสี่บอกว่าจะเกษียณอายุตอน-80-ปี

Comment

Comment:

Tweet